آیا از شرکت نیکوشیمی راضی بودین
عالی :
24 نفر - 96%
متوسط :
1 نفر - 4%
خیر :
0 نفر - 0%