آیا از شرکت نیکوشیمی راضی بودین
عالی :
20 نفر - 95.23%
متوسط :
1 نفر - 4.761%
خیر :
0 نفر - 0%